NSO 143 AUTO V2
Phiên bản Nso 143 auto v2 chính thức
Chức năng:
Một số hình ảnh:
-> Chọn nhanh khu vực:


-> Tàn sát:

-> NPC:

-> Bản 143 có cái auto sẵn này, khi nào tàn sát thì bật lên cho đỡ die. Tích vào các ô nhặt để tàn sát tự động thu vật phẩm.
Chọn auto hồi sinh (goback) để khi chết tự quay trở lại
Chọn tàn sát map trống để chạy đến khu trống auto

-> Next map nhanh: Tương lai làm cho khả di lệnh bị phế, mình cũng k thích item này lắm. trong hình là next từ map đang đứng tới hirosaki-> Sau khi next:

-> Auto nhiệm vụ hằng ngày


-> Menu auto:


Bản này chưa có auto reconnect nên chưa để treo cắm j dc.
Mình định làm 1 bản pc nhưng covẻ hơi lâu nên thôi.
Link tải:  
Java: Nso143Autov2.jar
Android: Nso143Autov2.apk
  Liên Hệ
- GMail:  leomod231@gmail.com
- Hôm nay:  2
- Tổng cộng:  931

XtGem Forum catalog