XtGem Forum catalog
NSO 143 AUTO V5.4 Sk Giỗ Tổ
Thêm bản nextmap hỗ trợ ae sự kiện giỗ tổ.
Tính năng:
- Fix reset skill và reconnect.
- Thêm ts theo khoảng cách: chat kts để cài(<=0 sẽ đánh full map)
- Thêm đánh chuyển vị trí
- Thêm lệnh chat riêng: xemxu(Xem yên, xu lương) chat riêng để xem
- Thêm lệnh chat riêng: xemlv(Xem level, %) chat riêng để xem
- Thêm lệnh chat riêng: mật khẩu của acc(Thoát acc từ xa) chat riêng để thoát
- Lệnh chat cập nhật: dcvt(Bật/Tắt đánh chuyển vị trí)
- Lệnh chat cập nhật: avt(Thêm vị trí vào danh sách)
- Lệnh chat cập nhật: dvt(Xóa hết vị trí trong danh sách)
- Lệnh chat cập nhật: glv(Giữ level, trên 98% sẽ tự đăng xuất)
- Lệnh chat cập nhật: ak(Bật/Tắt tự đánh, chỉ đánh quái, mk ko bih làm oánh ng)
- Lệnh chat cập nhật: cnhat(Chuyển cách nhặt từ hút vp sang nhặt xa và ng lại)
- Lệnh chat cập nhật: x+số(chọn khoảng cách nhặt xa, số <= 0 sẽ nhặt full map)
- Lệnh chat cập nhật: ruong(Mở hành trang)
- Lệnh chat cập nhật: vpnhat(Mở xem ds vp nhặt)
- Tự động nhặt VPSK(cái phúc nang cũng là vpsk @@)
- Chat tx+số để làm tre xanh(đứng ở trường ms làm dc nha)
- Chat tv+số để làm tre vàng(đứng ở trường ms làm dc nha)
- Chat dtx+số để dâng tre xanh(đứng ở làng tone ms làm dc nha)
- Chat dtv+số để dâng tre xanh(đứng ở làng tone ms làm dc nha)
Link tải:  
Java: Nso143_Autov5_Tre.jar Java: Nso143_Autov5_Tre_Fix.jar
Android: Nso143_Autov5_Tre_Fix.apk
PC(x86): Nso143_Autov5_Tre.zip
Key: NsoKey.pfx WinPhone: Nso143_Autov5_Tre.appxbundle
MK key winphone là 12345678
Bản fix là bản cày cắm ko lỗi. Test trên kemulator thấy ổn. Các bạn đt thường dùng bản thường thôi nhá, bản fix chiếm ram hơi cao.
Các wap khác copy nhớ ghi rõ nguồn wap
  Liên Hệ
- GMail:  leomod231@gmail.com
- Hôm nay:  1
- Tổng cộng:  626